Type
最大逆向峰值电压
最大平均顺向电流
最大顺向脉冲电流
最大逆向漏电流
最大顺向压降
Maximum pead Reverse
Voltage
Maximum Average Rectified
Current @Half-Wave Resistive
Load 50HZ
Maximum Forward peak
Surge Current @10ms
Superimposed
Maximum reverse
Current @PRV@25℃CTA
Maxumum Forward
Voltage@ 25℃CTA
PRV
IO@'A
Kfsm
IR
IFM
VFM
VPK
AAV
Apk
uAdc
APK
VPK10.0AMPERES/FMB 10.0安培桥式整流器图50    E301409

FMB1005
50
10.0
50
200
10
5.0
1.2
FMB101
100
10.0
50
200
10
5.0
1.2
FMB102
200
10.0
50
200
10
5.0
1.2
FMB104
400
10.0
50
200
10
5.0
1.2
FMB106
600
10.0
50
200
10
5.0
1.2
FMB108
800
10.0
50
200
10
5.0
1.2
FMB1010
1000
10.0
50
200
10
5.0
1.2

15AMPERES/BR(W)KBPC15(W) 15安培桥式整流器图42/图43/图38/图39  E301409

BR/KBPC15005
50
15.0
50
300
10
7.5
1.1
BR/KBPC1501
100
15.0
50
300
10
7.5
1.1
BR/KBPC1502
200
15.0
50
300
10
7.5
1.1
BR/KBPC1504
400
15.0
50
300
10
7.5
1.1
BR/KBPC1506
600
15.0
50
300
10
7.5
1.1
BR/KBPC1508
800
15.0
50
300
10
7.5
1.1
BR/KBPC1510
1000
15.0
50
300
10
7.5
1.1

25AMPERES/BR(W)KBPC25(W) 25安培桥式整流器图42/图43/图38/图39  E301409 

BR/KBPC25005
50
25.0
50
400
10
12.5
1.1
BR/KBPC2501
100
25.0
50
400
10
12.5
1.1
BR/KBPC2502
200
25.0
50
400
10
12.5
1.1
BR/KBPC2504
400
25.0
50
400
10
12.5
1.1
BR/KBPC2506
600
25.0
50
400
10
12.5
1.1
BR/KBPC2508
800
25.0
50
400
10
12.5
1.1
BR/KBPC2510
1000
25.0
50
400
10
12.5
1.1

 

35AMPERES/BR(W)KBPC35(W)35安培瞧式整流器图42/图43/图38/图39   E301409

BR/KBPC35005
50
35.0
50
400
10
17.5
1.1
BR/KBPC3501
100
35.0
50
400
10
17.5
1.1
BR/KBPC3502
200
35.0
50
400
10
17.5
1.1
BR/KBPC3504
400
35.0
50
400
10
17.5
1.1
BR/KBPC3506
600
35.0
50
400
10
17.5
1.1
BR/KBPC3508
800
35.0
50
400
10
17.5
1.1
BR/KBPC3510
1000
35.0
50
400
10
17.5
1.1

 

50AMPERES/KBPC50(W)50安培桥式整流器图42/图43/图38/图39  E301409

BR/KBPC50005
50
50.0
50
500
10
25.0
1.1
BR /KBPC5001
100
50.0
50
500
10
25.0
1.1
BR/KBPC5002
200
50.0
50
500
10
25.0
1.1
BR/KBPC5004
400
50.0
50
500
10
25.0
1.1
BR/KBPC5006
600
50.0
50
500
10
25.0
1.1
BR/KBPC5008
800
50.0
50
500
10
25.0
1.1
BR/KBPC50010
1000
50.0
50
500
10
25.0
1.1